HonshūGirl | Painting

« HonshūGirl » acrylic painting & spray on canvas 100x100cm / december 2022

« HonshūGirl » Original acrylic & spray painting on canvas 100x100cm december 2022